You are here: สินค้าทั้งหมด, เครื่องมือวัดขนาด วัดระยะ, เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ดิจิตอล Vernier Caliper ขนาด 6 นิ้ว

Posted in สินค้าทั้งหมด, เครื่องมือวัดขนาด วัดระยะ, เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
Tagged , , , , ,

TT-13
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ดิจิตอล6″/150mm
Electronic Digital Vernier Calipers for measuring
…………………………………..
• เวอร์เนียร์มีช่วงการวัด : 0-150mm / 0 ~ 6
• เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ทำจากวัสดุ : carbon fiber
• เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ได้รับการรับรองจาก : CE
• เวอร์เนี่ยร์มีแสดงผล : LCD
…………………………………..

• Read more >> ……………..

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ดิจิตอล Vernier Caliper ขนาด 6 นิ้ว

Posted in สินค้าทั้งหมด, เครื่องมือวัดขนาด วัดระยะ, เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
Tagged , , , , , , , , , , ,

TT-03
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ดิจิตอล Vernier Caliper ขนาด 6 นิ้ว
Digital VERNIER  CALIPER
…………………………………..
คาลิปเปอร์ อิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอล
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ทำจากสแตนเลสแข็ง
เวอร์เนียร์มีฐานการวัดฟังก์ชั่น : ภายใน, ลึก, ข้างนอก
แผนภูมิการแปลงที่มีประโยชน์ที่ด้านหลังเวอร์เนียร์
ระบบการวัดแบบ capacitive เชิงเส้น
…………………………………..
• Read more >> ……………..

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ดิจิตอล Vernier Caliper ขนาด 8 นิ้ว

Posted in สินค้าทั้งหมด, เครื่องมือวัดขนาด วัดระยะ, เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
Tagged , , , , , , , , , , ,

TT-04
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ดิจิตอล Vernier Caliper ขนาด 8 นิ้ว
Digital CALIPER VERNIER
…………………………………..
เวอร์เนียร์มีช่วงการวัด : 0-200mm / 0 ~ 8
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ทำจากวัสดุ : สแตนเลส (4cr13)
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ได้รับการรับรองจาก : CE
ภายนอกขากรรไกร : สำหรับวัดความยาวภายนอก
ภายในขากรรไกร : สำหรับวัดความยาวภายใน
…………………………………..

• Read more >> ……………..